RUSSIAN DX CONTEST - 2020

Translated by OH1NOA

1. Järjestäjät
"Soyuz Radioljubitelej Rossii" (Venäjän radioamatöörien liitto), SRR järjestää 27. kansainvälisen "Russian DX Contestin".

2. Kilpailuaika
1200 UTC 21 maaliskuuta - 1159 UTC 22 maaliskuuta 2020

  3. Luokat:
 • SOAB–MIX - Single Op, All Bands, MIXED,
 • SOAB–MIX-LP - Single Op, All Bands, MIXED, Low Power 100 watts
 • SOAB-MIX-QRP - Single Op, All Bands, MIXED, QRP 5 watts
 • SOAB–CW - Single Op, All Bands, CW
 • SOAB–CW–LP - Single Op, All Bands, CW, Low Power 100 watts
 • SOAB–SSB - Single Op, All Bands, SSB
 • SOAB–SSB-LP - Single Op, All Bands, SSB, Low Power 100 watts
 • SOSB - Single Op, single band, MIXED (6 eri bandia, erikseen 160, 80, 40, 20, 15, 10 m)
 • MOST - Multi Op, All Bands, Single transmitter, MIXED
 • MO2T - Multi Op, Two transmitters, MIXED
 • SWL - MIXED

160, 80, 40, 20, 15 ja 10 m. WARC-bandit eivät ole mukana.

3.1 Sama asema voi osallistua kahteen single band luokkaan. Tämä mahdollistaa aseman esimerkiksi lähettämään lokinsa kahteen single bandiin 80m ja 10m. Asema voi voittaa molemmista luokista kunniakirjan.

3.2 Single band -osallistujia jotka operoivat muilla bandeilla kilpailun aikana rohkaistaan lähettämään lokinsa useammasta kuin yhdestä bandista. Se auttaa lokintarkastuksessa.

4. Kerhokilpailu
4.1 ALUEKILPAILU (vain venäläisille osallistujille). Alueen (oblastin) tulos on saman alueen kymmenen parhaan aseman tulosten summa.

4.2 KERHOKILPAILU - kontestiryhmien ja -kerhojen välinen kilpailu, erikseen venäläisille ja ulkomaalaisille kerhoille.

4.2.1 Kerhokilpailuun osallistuvat voivat ilmoittaa tuloksensa kerhoonsa riippumatta siitä mistä maasta osallistuvat tai riippumatta etäisyydestä kerhon kotipaikkaan.

4.2.2 Ulkomaalaiset osallistujat voivat ilmoittaa tuloksensa venäläisen kerhon hyväksi ja päinvastoin. Osallistujan tulos voidaan laskea mukaan vain yhden kerhon tulokseen.

5. Yleiset säännöt
5.1 Lähettimien ja vastaanottimien pitää sijaita halkaisijaltaan 500 metrin suuruisen alueen sisällä. Kaikki kilpailijan käyttämät antennit tulee olla fyysisesti kytkettyinä (syöttöjohdolla) lähettimiin.

5.1.2 Kaikissa luokissa on sallittua käyttää paketti- ja nettiklustereita.

5.1.3 IP-yhteyden käyttäminen kauko-ohjattua (remote) asemaa varten, mukaan lukien nettiradiot, on epäurheilijamaista ja suoritus voidaan hylätä.

5.1.4 Itsensä vihjaaminen klusterilla (self-spotting) ei ole sallittua. Yhteyksien hankkiminen puhelimella, faksilla, internetin kautta, pakettiradioviestein on kiellettyä ennen kilpailua ja sen aikana.

5.1.5 Toisen aseman kutsun käyttäminen seuraavissa tarkoituksissa on kielettyä: taajuuden varaaminen toisella bandilla, skedien sopiminen, DX:ien spottaaminen, kertoimien siirtäminen muille bandeille.

5.1.6 Puhelimen, sähkeiden, internetin ja pakettiradion käyttäminen yhteyksien saamiseksi (aktiivinen yhteyksien pyytäminen) kilpailun aikana (self-spotting) ei ole sallittua ja johtaa suorituksen hylkäämiseen.

5.2 Single operator -luokissa bandia voi vaihtaa ilman rajoituksia. Vain yksi signaali kerrallaan on sallittu.

5.2.1 Single operator: asema, jolla yksi henkilö huolehtii kaikesta operoinnista, loggaamisesta ja spottaamisesta.

5.3 MOST-asemilla on "10 minuutin" sääntö. Aloitusaika alkaa tietyllä bandilla pidetystä ensimmäisestä yhteydestä. Vain yksi signaali kerrallaan on sallittu. Poikkeus: kaksi signaalia eri bandeilla on sallittua jos ja vain jos asema toisella (vain yhdellä) "kerroinbandilla" työskentelee uuden kertoimen. "Kerroinbandilla" on myös "10 minuutin" sääntö. Yhteydet, jotka rikkovat jompaa kumpaa sääntöä, pitää jättää lokiin, ne eivät aiheuta rangaistuksia eivätkä tuo pisteitä, mutta ne lasketaan vasta-asemalla yhteydeksi.

5.4 MOMT (Multi Op, Two transmitters): enimmillään kaksi lähetyssignaalia yhtä aikaan eri bandeilla. Molemmat lähettimet voivat tehdä maksimissaan 8 bandinvaihtoa tunnissa (minuuteilla 00-59). Esimerkiksi vaihto 40 metriltä 80 metrille ja takaisin 40 metrille on kaksi bandinvaihtoa. Molemmat lähettimet voivat työskennellä kaikkia asemia. Vasta-asema voidaan työskennellä vain kaksi kertaa per bandi (CW ja SSB) riippumatta siitä kumpaa lähetintä käytetään.

Kaikki MIXED-luokkien osallistujat voivat työskennellä saman aseman sekä CW:llä että SSB:llä. CW-yhteydet bandin SSB-alueella ja SSB-yhteydet CW-alueella ovat kiellettyjä.

6. Sanoma:
6.1 Ei-venäläiset asemat: RS(T) + QSO-numero, alkaen 001:sta.

6.1.1 MOST (Multi Op, All Bands, Single transmitter) voivat käyttää erillistä sarjanumeroa joka bandille tai yhtä yhteistä nousevaa QSO-numeroa kaikille bandeille.

6.1.2 MO2T (Multi Op, Two transmitters) voi käyttää erillistä sarjanumeroa jokaiselle bandille tai erillistä numeroa molemmille lähettimille. Jokaisessa lokissa olevassa QSO:ssa pitää olla merkittynä lähettimen numero.

6.2 Venäläiset asemat: RS(T) + oblastitunnus (kaksi kirjainta). Vaihtoehtoiset oblastitunnukset ovat sallittuja.

7. QSO pisteet.

  7.1 Russian stations:
 • QSO omaan maahan (Venäjä omassa maanosassa) 2 pistettä,
 • QSO Venäjälle toiseen maanosaan 5 pistettä,
 • QSO toiseen maahan omassa maanosassa 3 pistettä,
 • QSO toiseen maanosaan 5 pistettä.
  7.2 Ei-venäläiset asemat:
 • QSO venäläiseen asemaan 10 pistettä,
 • QSO omaan maahan 2 pistettä,
 • QSO toiseen maahan omassa maanosassa 3 pistettä,
 • QSO toiseen maanosaan 5 pistettä.

7.3 Kaliningrad (UA2) on erillinen DXCC entiteetti ja erillinen oblasti, mutta QSO-pisteet Kaliningradiin lasketaan Euroopan Venäjän mukaan.

7.4 /MM asemat eivät ole kertoimia, mutta antavat 5 pistettä.

7.5 SWL-asemien pitää vastaanottaa toinen tai molemmat sanomat, pisteet yleisten sääntöjen mukaan.

8. Duplikaatit
8.1 Duplikaatit ovat yhteyksiä saman aseman kanssa samalla bandilla ja modella. Jos ensimmäinen yhteys on hyväksyttävä, duplikaattien arvo on 0 pistettä. Jos ensimmainen yhteys ei ole hyväksyttavä, toinen (dupe) yhteys hyväksytään.

8.2 Duplikaattiyhteyksistä ei rangaista eikä osallistujan tarvitse merkitä niitä duplikaattimerkinnällä lokiin. Sitävastoin, osallistujen halutaan ehdottomasti jättävän DUPLIKAATIT lokitiedostoon. ÄLÄ POISTA DUPLIKAATTEJA!

  9. Kertoimet
  9.1 Käytössä on kahdenlaisia kertoimia:
 1. Yksi (1) kerroin jokaisesta eri oblastista joka bandilla.
 2. Yksi (1) kerroin jokaisesta eri maasta (DXCC + WAE) jokaisella bandilla.

9.2 Erityisiä Venäjän oblasteja ovat: Franz Josef Land (RI1FJ) ja venäläiset asemat Antartikalla (RI1AN).

10. Lopputulos
Kaikki asemat: lopullinen tulos on QSO-pisteiden summa kerrottuna oblasti- ja maakertoimiesi summalla.

11. Yleiset lokivaatimukset

11.1 Lokit hyväksytään vain sähköisesti CABRILLO-muodossa.

11.2 Lokin tiedostonimen tulee olla muotoa sinunkutsusi.log tai .cbr. Esimerkiksi: OH1NOA.log.

11.3 Jos osallistut kahteen bandiluokkaan tiedostonimen pitää olla muotoa: sinunkutsusi_bandi.log tai .cbr. Esimerkiksi: OH1NOA_20.log ja OH1NOA_80.log.

11.4 Sähköiset lokit pitää lähettää sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen tai ladata käyttäen RDXC www-sivujen lomaketta: http://www.rdxc.org/asp/pages/wwwlog.asp

11.5 Sähköpostin aiheen pitää sisältää sinun kutsusi.

11.6 Kaikkien aikojen pitää olla UTC-aikoja.

11.7 Kaikki lähetetyt ja vastaanotetut sanomat pitää lokata.

11.8 Sähköisen lokin tunnistetiedoissa sinun pitää ilmoittaa luokka johon osallistut ja täydellinen postiosoitteesi kunniakirjoja ja muita palkintoja varten.

11.9 Duplikaatteja ei merkitä lokiin eikä niitä saa poistaa.

11.10 MO2T (Monta operaattoria, Kaksi lähetintä) -luokassa sähköisestä lokista (Cabrillo) pitää ilmetä kaikkien yhteyksien kohdalla kumpi lähettimistä piti yhteyden.

11.10.1 Osallistujan lokista tulee tarkistusloki, jos MO2T-lokiin ei merkitä lähettimen numeroa.

11.11 Kärkipään osallistujen, joiden raakatulos oikeuttaa kolmen parhaan joukkoon missä tahansa luokassa (p 3, 3.3) pitää ilmoittaa jokaisen pidetyn yhteyden tarkka taajuus (eli käyttää CAT:ia) yhden kilohertsin tarkkuudella.

11.11.1 Osallistuja ei voi sijoittua kolmen parhaan joukkoon ellei hän ilmoita jokaisen yhteyden tarkkaa taajuutta.

12. Lokien lähetys
12.1 Lokit pitää lähettää kilpailun järjestäjälle 14 päivän sisällä kilpailun päättymisestä (ei myöhemmin kuin huhtikuun 05.04.2020).

12.2 Lokin vastaanottaminen kuitataan automaattisesti sähköpostilla, se myös listataan "saapuneiden lokien" -listalla RDXC:n www-sivuille.

13. Kunniakirjat
13.1 Eri luokkien voittajat saavat erikoisplakaatin.

  13.2 Jokainen osallistuja Venäjältä ja Euroopasta saa osallistumiskunniakirjan seuraavasti:
 • Multi-band ja single band 20 ja 15 m 200 tai enemmän QSOja,
 • Single-band 80 ja 40 m 150 tai enemmän QSOa,
 • Single-band 160 ja 10 m 100 tai enemmän QSOa,
 • MIX-QRP 50 tai enemmän QSOa.
  13.3 Jokainen NA, SA, AF, AS, OC ja AN osallistuja saa osallistumiskunniakirjan seuraavasti:
 • Multi-band ja single band 20 ja 15 m vähintäin 150 QSOa,
 • Single-band 80 ja 40 m 100 tai enemmän QSOa,
 • Single-band 160 ja 10 m 50 tai enemmän QSOa,
 • MIX-QRP 50 tai enemmän QSOa.

13.4 Ei-venäläiset osallistujat: oman maansa voittaja joka kohdassa 3 listatussa luokassa voittaa awardin, mutta lokissa pitää olla ainakin 50 QSOa.

13.5 SWL asemat: jokaisen luokan voittaja saa sertifikaatin.

14. Kilpailuun liittyvää
14.1 Jokainen osallistuja joka lähettää lokinsa sähköpostilla saa UBN-listan raaka/vahvistetuista tuloksista bandeittain/modeittain sekä QSO-listan jossa on workkimiensa asemien virheet. Hän saa myös "Russia"-awardiin vahvistettujen alueiden (oblastien) listan.

14.2 Kaikki RDXC:ää koskevat kysymykset tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen .

15. Analyysit
RDXC 2020 perustuu täysin tietokonepohjaiseen tarkistukseen, joka pohjautuu jokaiselle QSO:lle tietokoneella tehtyyn analyysiin.

16. Rangaistukset
Rangaistukset ovat kolme kertaa normaaliyhteyden antama pistemäärä.

RDXC Contest Committee kutsuu kaikki radioamatöörit Venäjältä ja muualta maailmasta osallistumaan 27. Russian DX Contestiin, josta on tullut yksi maailman suosituimmista kilpailuista.