RUSSIAN DX CONTEST - 2020

Translated by HA1AG

1. Szervezők
Az orosz rádióamatőr szövetség "Soyuz Radioljubitelej Rossii" SRR örömmel hirdeti meg a 27. nemzetközi Russian DX Contestet.

2. A verseny időtartama
2020. március 21. 1200 UTC -es 2020. március 22. 1159 UTC között.

  3. Kategóriák:
 • SOAB–MIX – Egykezelős összsávon vegyes üzemmódban
 • SOAB–MIX-LP - Egykezelős összsávon vegyes üzemmódban legfeljebb 100 W kimenőteljesitménnyel
 • SOAB-MIX-QRP - Egykezelős összsávon vegyes üzemmódban legfeljebb 5 W kimenőteljesitménnyel
 • SOAB–CW - Egykezelős összsávon táviró üzemmódban
 • SOAB–CW–LP - Egykezelős összsávon táviró üzemmódban legfeljebb 100 W kimenőteljesitménnyel
 • SOAB–SSB - Egykezelős összsávon távbeszélő (SSB) üzemmódban
 • SOAB–SSB-LP - Egykezelő összsávon távbeszélő üzemmódban legfeljebb 100 W kimenőteljesitménnyel
 • SOSB - Egykezelős egysávon vegyes üzemmódban (egyenként 6 sávon 160, 80, 40, 20, 15, 10 m)
 • MOST - Többkezelős összsávon vegyes üzemmódban
 • MO2T – Többkezelős két adóval, vegyes üzemmódban
 • SWL - Megfigyelők vegyes üzemmódban

Sávok: 160, 80, 40, 20, 15 és 10 m, a WARC sávok kivételével.

3.1 Ugyanazon állomás két egysávos kategóriában nyújthat be logot. Ez lehetővé teszi, hogy egy állomás például 10m-en és 80m-en is elinduljon, és akár mindkét sávon helyezést érjen el.

3.2 A versenybizottság kéri, hogy azon, csak egy sávon induló állomások, akik a verseny alatt más sávokon is létesitenek összeköttetéseket, nyújtsanak be a többi sávon létesitett összeköttetéseikről Checklogot, hogy segitsék a logok ellenőrzését végzők munkáját.

3.3 A versenyzők Oroszország európai része (EU Russia), Oroszország ázsiai része (Asiatic Russia) és a világ többi része között (World) kerülnek felosztásra.

4. Csapatverseny
4.1 Oblasztyok versenye (csak orosz versenyzők részére) – Az oblaszty pontszáma az oblasztyból elért 10 legmagasabb pontszám összege.

4.2 Klub - verseny –versenyzői klubok és csoportok részére, külön orosz és külföldi klubok részére.

4.2.1 A Klub versenyben résztvevő állomások a részvételük országától vagy a klub központjától való távolságuktól függetlenül adhatnak pontokat klubjuknak.

4.2.2 Külföldi versenyzők adhatnak pontokat orosz kluboknak és forditva. Egy versenyző csak egy klub részére adhat pontot.

5. Általános szabályok
5.1 Az adó- és vevőberendezések 500 méter átmérőjű körön belül kell, hogy legyenek. A versenyző által használt ősszes antennát tápvonallal kell csatlakoztatni ezen berendezésekhez.

5.1.1 Csomagrádiós és interneten elérhető clusterek használata minden kategória számára megengedett.

5.1.2 Bármiféle IP-hálózat alapú távvezérelt forgalmazás, beleértve webes vevőket sportszerűtlen magatartásnak syámit, és kizárást von maga után.

5.1.3 Őnbeirás a clusterekbe nem megengedett. Összeköttetések létrejöttét telefon, telex, internet, packet mail révén, a versenyek előtt és alatt elősegiteni tilos.

5.1.4 Más hivójelet hasyálni a következőkre: más sávon az osztó frekvencia fenttartására, össeköttetések – skedek – lebeszélésére, cluster beirásra, nem megengedett, és kizárást von maga után.

5.1.5 A versenyző nem használhat telefont, táviratot, internetet, csomagrádiót összeköttetések létrehozásának elősegitésére, mert kizárást von maga után.

5.2 Az egykezelős állomások megkötések nélkül válthatnak sávot. Bármely időpillanatban csak egy jelet szabad kisugározni.

5.2.1 Egykezelős állomás: Ahol az összes állomáskezelési, logvezetési és spotting tevékenységet egy személy végzi.

5.3 A MOST (többkezelős egy adóval) állomásokra a 10 perces szabály vonatkozik. A 10 perces periódus kezdetét az azon a sávon létesitett első összeköttetés jelenti. Minden időpillanatban csak egy jelet szabad kisugározni. Kivétel: akkor, és csak akkor megengedett két különböző sávon két jel kisugárzása, ha másik sávon az állomas szorzót jelent. A szorzózó sávra is a 10 perces szabály vonatkozik. Ezen szabályt megsértő összeköttetéseket is fel kell tüntetni a logban, és ezekert sem pont, sem büntetes nem jár, azonban az ellenállomás számára érvényesek.

5.4 A MO2T (Többkezelősök, 2 adóval) Legfeljebb 2 jel egyidejű, de különböző sávokon történő kisugárzása megengedett. Minden adó legfeljebb 8 alkalommal válthat sávot óránként, az orák 00 és 59 perce között mérve. Például egy sávváltás 80m-ről 40m-re, majd vissza 80m-re két sávváltásnak minősül. Mindkét állomás dolgoyhat mindenkivel. Minden állomással sávonként kétszer lehet dolgozni, egyszer távirón, egyszer SSB-n, függetlenül, hogy melyik adó létesiti az összeköttetést.

5.5 A vegyes kategóriákban induló állomások ugyanazzal az ellenállomással mind táviró, mind távbeszélő üzemmódban létesithetnek összeköttetést. A táviró összeköttetések létesitése a távbeszélő sávrészben, és távbeszélő összeköttetések létesitése a táviró sávrészben nem megengedett.

6. Ellenőrzőszám
6.1 Nem-orosz állomások: riport + QSO sorszáma 001-gyel kezdődően.

6.1.1 MOST (Többkezelős egy adóval) állomások használhatnak minden sávon külön sorszámvezetést 001-gyel kezdődően, vagy időrendben folyamatost.

6.1.2 MO2T (Többkezelős két adóval) állomások használhatnak minden sávon külön sorszámvezetést 001-gyel kezdődően, vagy mindegyik adóhoz időrendben folyamatost. A beadott jegyőkönyvben minden összeköttetéshez meg kell adni, hogz melyik adó létesitette.

6.2 Orosz állomások: riport + az oblaszty kétbetűs röviditése. A megadottól eltérő oblaszty-azonositók használata megengedett.

7. Összeköttetések pontozása

  7.1 Orosz állomások:
 • saját ország azonos kontinensen lévő része 2 pont,
 • saját ország másik kontinensen lévő része 5 pont,
 • azonos kontinensen lévő más ország 3 pont,
 • más kontinensen lévő másik ország 5 pont.
  7.2 Nem-orosz állomások:
 • orosz állomások 10 pont,
 • saját ország 2 pont,
 • azonos kontinensen lévő más ország 3 pont,
 • más kontinens 5 pont.

7.3 Kalinyingrad (UA2) külön DXCC körzet és külön oblaszty, de a kalinyingradi állomásokkal létesitett összeköttetések európai orosz összeköttetésként számitanak.

7.4 Hajózó (/MM) állomások szorzóként nem számitanak, de minden résztvevő számára 5 pontot érnek.

7.5 Megfigyelő (SWL) állomások egyik, vagy mindkét ellenőrzőszámot vagy oblaszty-azonositót le kell venniuk, és pontozásuk a fentiek szerint történik.

8. Dupla összeköttetések
8.1 Dupla összeköttetésnek ugyanazon állomással ugyanazon sávon és üzemmódban létesitett összeköttetés minősül. Ha az első összeköttetés érvényes, a további dupla összeköttetések nulla pontot érnek. Ha az első összeköttetés valamiért nem érvényes, a dupla is értékelésre kerül.

8.2 Dupla összeköttetésekért nem jár büntetés, és nem kell őket jelölni a beküldött logban, sőt, a versenyzők számára erősen ajánlott, hogy a duplának minősülő összeköttetéseiket is bennhagyják a beküldött jegyzőkönyvben. Azaz: NE TÖRÖLD KI A DUPLA QSOKAT!

  9. Szorzók 9.1 A versenyben kétfajta szorzó szerepel:
 • Sávonként minden oblasztyért
 • Sávonként minden országért (DXCC + WAE)

9.2 Ferenc József-föld (RI1FJ) és az orosz állomások az Antarktiszon (RI1AN) külön oblasztyként számitanak.

10. Végpontszám
Minden állomás számára: a végpontszám az összeköttetésekért járó pontok összegének, és az országokért és oblasztyokért járó szorzók összegének a szorzata.

11. Általanos jegyzőkönyv-beküldési szabályok

11.1 Csak a CABRILLO formátumú elektronikusan beküldött logok kerülnek elfogadásra.

11.2 A beküldött file neve a HIVÓJELED .log vagy .cbr kiterjesztéssel. Példa: UA1ANX.log.

11.3 Két sávon versenyző állomások a következőképpen kell, hogy a beküldött fájlokat megnevezzék. : hivójeled_sáv.log vagy .cbr. Pelda: UA1ANX_20.log és UA1ANX_80.log.

11.4 Elektronikus formátumban beküldött logokat egy, az cimre küldött emailhez kell csatolni, illetve feltölthetők a RDXC weboldalán keresztül: http://www.rdxc.org/asp/pages/wwwlog.asp

11.5 A beküldött email tárgysorának tartalmaznia kell a hivójeledet.

11.6 Minden időpontot UTC-ben kell megadni.

11.7 Minden adott és vett riportelemet fel kell tüntetni a beküldött logban.

11.8 Az elektronikus log fejrészének tartalmaznia kell a versenykategóriát és a teljes postai cimedet, amelyre az okeleveleket vagy plaketteket lehet küldeni.

11.9 Dupla összeköttetéseket nem kell megjelölni vagy kitörölni.

11.10 MO2T (Többkezelős két adóval) kategóriában beküldött jegyzőkönyveknek (Cabrillo) tartalmaznia kell az összeköttetést létesitő adó azonositóját.

11.10.1 A versenyzőt Check Log-ként kerül kiértékelésre ha az MO2T (Többkezelős két adóval) kategóriában beküldött jegyzőkönyveknek (Cabrillo) nem tartalmazza az összeköttetést létesitő adó azonositóját.

11.11 Bármely kategória első három helyezettjének szánt jegyzőkönyvekben minden egyes összeköttetés frekvenciáját kHz pontossággal fel kell tüntetni. (CAT).

11.11.1 A versenyző nem lesz jogosult 1 -3 helyezésre, ha az általa beküldött jegyzőkönyv nem tartalmazza az összeköttetések frekvenciáját kHz pontossággal (CAT).

12. A jegyzőkönyvek beküldése
12.1 A jegyzőkönyveket legkésőbb 14 nappal be kell adni a rendezőkhöz. (nem később mint 05.04.2020.

12.2 A logok kézhezvételét a rendezőség emailben automatikusan nyugtázza és a feltünteti a "Logs received list" lapon RDXC weblapján.

13. Oklevelek
13.1 A 3. fejezetben megadott kategóriák 1., 2., és 3. Helyezettjei okleveleket kapnak. Az egyes kategóriák első helyezettjeinek a szponzorok külön plaketteket adnak.

  13.2 Minden orosz és európai résztvevő oklevélben részesül, amennyiben:
 • Többsávos és egysávos 20m és 15m indulók 200 QSO felett,
 • 80m és 40m egysávos indulók 150 QSO felett,
 • 160 és 10m egysávos indulók 100 QSO felett,
 • Mix QRP (vegyes üzemmódú QRP-s) 100 QSO felett teljesitenek.
  Minden észak-amerikai, dél-amerikai, afrikai, oceániai és antarktiszi résztvevő oklevélben részesül, amennyiben:
 • Többsávos és egysávos 20m és 15m indulók 150 QSO felett,
 • 80m és 40m egysávos indulók 100 QSO felett,
 • 160 és 10m egysávos indulók 50 QSO felett,
 • Mix QRP (vegyes üzemmódú QRP-s) 50 QSO felett teljesitenek.

13.4 Nem-orosz resztvevok: 50 QSO felett, minden országbol minden kategória első helyezettje oklevelet kap.

Megfigyelő (SWL) állomások is oklevelet kapnak a 13.2 és 13.3 szerint.

14. A Russian DX versennyel kapcsolatos informaciók
14.1 Minden résztvevő, aki jegyzőkönyvet emailen küldi be, egy korrekciós listát (UBN) kap a kérelmezett és a jóváhagyott pontjaival sávonként és üzemmódonként, mely tartalmazza az általa elkövetett hibákat és a vele szemben elkövetett hibákat, valamint az Russia Awardhoz elfogadott oblasztyok listáját.

14.2 Az RDXC-vel kapcsolatos kérdéseket az email cimre kell küldeni.

15. Kiértékelés
RDXC 2020 kiértékelése teljesen számitóglpesitett rendszerben történik, melyben minden összekottetést számitógép ellenőriz.

  16. Büntetőpontok
  A büntetőpontok száma az összekottetés pontszámának háromszorosa.
 • A következőkért járnak böntetőpontok:
  • hibásan vett hivójel,
  • hibásan vett ellenőrzőszám,
  • ha az összeköttetés nem szerepel a másik állomás logjában (NIL),
 • A következőkért nem jár sem pont, sem böntetőpont:
  • az ellenállomás hibásan vette a hivójelet,
  • az ellenállomás hibásan vette az ellenőrzőszámot,
  • ha a két állomás jegyzőkönyvében rögzitett időpontok eltérése nagyobb, mint 3 perc (és nem rendszeres hibáról van szó),
  • ha az állomás és az ellenállomás logjában eltérő sáv és üzemmód szerepel,
  • dupla összeköttetés, mely a másik állomás logjában nem szerepel.

16.1 Az RDXC Versenzbizottság düntése mérvadó.

A RDXC versenybiztottsága ezúton meghiv minden orosz és külföldi rádióamatoőt, hogy részt vegyen a 27. RDXC versenyen, mely a világon az egyik legnépszerűbb éterversennyé vált.