Hur man forbereder och skickar in RDXC logg

  En checklista for hur man skickar in logg via e-post
 1. Din anropssignal och kategori maste finnas i meddelandets rubrik/amnesrad och i loggen.
  Exempel, Rubrik: SM5AJV SOAB-CW-LP
 2. Filnamnet pa Din logg maste vara yourcall.log eller yourcall.cbr. Exempel, SM5AJV.cbr
 3. Sand Din logg som bilaga (inte som text i e-postmeddelandet)
 4. Vi foredrar Cabrillo format.
 5. Alla tider maste vara I GMT.
 6. Alla sanda och mottagna testmeddelanden maste loggas. Om Du anvander N6TR software utan sanda testmeddelanden, anvand programmet COR-LOG for att lagga till serienummer.
 7. Loggen borjar med START-OF-LOG:
 8. Sista raden I loggen avslutas med END-OF-LOG:
 9. Contestnamnet i loggen ser ut pa foljande vis: CONTEST: RDXC Glom inte ett mellanslag mellan kolon och RDXC.
 10. Kategorin ar en av standardnamnen som visas pa den utokade Cabrillo informationssidan.
  • SOAB-MIXED or SINGLE-OP ALL HIGH MIXED,
  • SOAB-CW or SINGLE-OP ALL HIGH CW,
  • SOAB-SSB or SINGLE-OP ALL HIGH SSB,
  • SOAB-MIXED-LP or SINGLE-OP ALL LOW MIXED,
  • SOAB-CW-LP or SINGLE-OP ALL LOW CW,
  • SOAB-SSB-LP or SINGLE-OP ALL LOW SSB,
  • SOSB-1,8 or SINGLE-OP 160M,
  • SOSB-3,5 or SINGLE-OP 80M,
  • SOSB-7 or SINGLE-OP 40M,
  • SOSB-14 or SINGLE-OP 20M,
  • SOSB-21 or SINGLE-OP 15M,
  • SOSB-28 or SINGLE-OP 10M,
  • MOST or MULTI-ONE ALL HIGH MIXED
  • MO2T or MULTI-TWO ALL HIGH MIXED,
  • SWL.
 11. Claimed score AR INTE VIKTIGT (du behover inte rakna poang och multipliers).

Ett stort tack till alla for uppfyllande av vara onskemal. Anvand COR-LOG software for att skapa Din Cabrillologg om Ditt ordinarie program inte lyckas med det.

Om Du inte vet hur Du ska skapa Cabrillo eller om Du inte ar saker pa om formatet ar korrekt, skicka Din logg anda. Alla fragor om loggar skickas till: rdxc@srr.ru for

Exempel pa Cabrillo format

	START-OF-LOG:
	RDA-SECTION: ( bara for ryska stationer )
	CALLSIGN:
	CATEGORY:
	CLAIMED SCORE:
	CLUB:
	CONTEST: RDXC
	NAME: 
	ADDRESS: 
	ADDRESS: 
	OPERATORS: [behovs for multi-op stationer]
	SOAPBOX: [lagg tillrader om det behovs]
	SOAPBOX:
	ANTENN'S:
	TRANCIVERS:
	QSO: 21010 CW 2004-03-20 1200 VE3DZ     599 001  RL3A     599 MA
	QSO: 14256 PH 2004-03-20 1201 VE3DZ     59 002  YM2ZF     59 005
	QSO: 21010 CW 2004-03-20 1202 VE3DZ     599 003  RA1ARJ    599 SP
	QSO: 28530 PH 2004-03-20 1205 VE3DZ     59 004  EM1U     59 010
	QSO: 7012 CW 2004-03-20 1205 VE3DZ     599 005  WA6MIC    599 001
	END-OF-LOG:
	.....
	QSO: 21010 CW 2004-03-20 1200 RL3A     599 MA   VE3DZ     599 001
	QSO: 21012 CW 2004-03-20 1200 RL3A     599 MA   RM0A     599 KK
	END-OF-LOG:

Cabrillo format

	              --------info sent------- -------info rcvd--------
	QSO: freq mo date    time call     rst exch  call     rst exch
	QSO: ***** ** yyyy-mm-dd nnnn ************* nnn ****** ************* nnn ******
	QSO: 21010 CW 2004-03-20 1200 VE3DZ     59 001  RL3A     599 MA

For MO2T Entry

    QSO: 14045 CW 2006-03-18 1202 RO4M     599 UL   PA0ADT    599 001  0
    QSO: 7001 CW 2006-03-18 1202 RO4M     599 UL   RL3A     599 MA   1
    QSO: 7001 CW 2006-03-18 1202 RO4M     599 UL   RA1AIP    599 SP   1
    000000000111111111122222222223333333333444444444455555555556666666666777777777788
    123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901